Anabàtica. Cartografia d’una Postal Documental Sonora

 

Degut l’escalfament més gran de la muntanya respecte a la Vall es genera un corrent, un vent suau anomenat Anabàtica o Vent de la Vall, el qual bufa durant el dia d’aquesta cap a la muntanya.