L’Espai: Agent d’Auralitat II. Cartografia d’una Postal Documental Sonora

Una mossegada industrial absurda a l’escorça del volcà de la Banya de Boc va deixar al descobert les entranyes d’un tram de paret d’aquest. Amb la interacció amb els agents naturals i climatològics, a poc a poc ha esdevingut un espai de transformació constant, viu, sec i silenciós de constants aprenentatges per a preservar l’equilibri vital i emocional contra el pols cultural de la globalitat.