c a r t o g r a f i a g r à f i c a i n t e r a c t i v a

“L’acte de comprensió coincideix exactament amb l’activitat de l’escolta: tot treball de deducció, comparació i abstracció està integrat i sobrepassat més enllà del contingut immediat i del que ens és donat a entendre”. (Pierre Schaeffer 1966)

La cartografia descriu gràficament i sonorament el procés d’investigació i experimentació amb els elements del paisatge local ocults darrere un mantell opac de silenci que embolcalla la identitat sonora de la contemporaneïtat.

Finalment, el procés de creació ha transfigurat les referències aurals externes que el flâneur ha descobert amb cada desplaçament en una experiència interior la qual ha transformat la forma global de percepció psicogeogràfica d’aquest amb el paisatge local.