Tetragrama Clau. Postal Documental Sonora

 

La composició sonora Tetragrama Clau. Postal Documental Sonora és el resultat d’interferir els elements exògens del meu paisatge sonor local per a resignificar-los com a agents sonors d’un perenne concert de fusions sonores vives i efímeres que l’oient només pot escoltar entre els polsos sonors de la contemporaneïtat.