Pols en el Pla. Cartografia d’una Postal Documental Sonora

Hem normalitzat la presència d’abominables artefactes metàl·lics segregant els nostres paisatges rurals. Agents hegemònics exògens al món rural els quals emmudeixen la transferència oral de l’ecològica i la tradició cultural local per llevar-nos la genuïnitat de la nostra identitat local.

Fent visible els polsos sonors de la industrialització funcional de la Vall s’exposa la nua fragilitat de la modernitat.